Skavsta Golf & Event AB
Lunds Gård
611 92 Nyköping
Tel 0155-29 11 29

Camilla Westin

Ekonomichef/Styrelseordförande
Mobil 0706-90 32 20
camilla@skavstagolf.se

Patrik Woss

VD
Mobil 0702-17 22 60
patrik@skavstagolf.se